Nogle er glade – andre er ikke – når TSH i normalområdet

Studie underbygger patienters oplevelse: TSH i normalområdet betyder ikke, at man er velbehandlet og har det godt. På trods af TSH i normal-området er nogle patienter med lavt stofskifte ikke nødvendigvis velbehandlede. Disse patienter har bl.a. både en højere vægt, mere fedt i blodet og dårligere livskvalitet end raske mennesker. Det viser amerikansk studie.

 

Lavt stofskifte, på lægesprog hypothyreose, er en utrolig almindelig sygdom, især hos kvinder. Den diagnosticeres oftest ved at måle TSH. Når TSH ligger over referenceværdien, får patienten diagnosen: hypothyreose – lavt stofskifte.

I behandlingen af lavt stofskifte, er det også ofte TSH, at lægen bruger som eneste markør for, om patienten er velbehandlet. Mange stofskifte patienter oplever, at så snart TSH’en kommer inden for normalområdet, får de besked om, at de er velbehandlede.

Men sådan er det desværre ikke altid. Selvom ovennævnte overbevisning er fremherskende blandt mange danske læger, så forskes der heldigvis i dette.

 

Har T4-behandlede et normalt stofskifte? Nej, er svaret.

I et studie fra Rush University Medical Center, Chicago, USA, undersøgte forskerne data fra knap 10.000 mennesker, hvoraf omkring 500 af disse var i behandling for lavt stofskifte med T4-medicin.

Forskere kiggede nærmere på, om behandling med T4-medicin gør mennesker med lavt stofskifte ”euthyroide”, sagt med andre ord: om deres stofskifte normaliseres ved T4-behandling. Og det gør det ikke.

Resultatet af undersøgelsen viste nemlig, at selvom de T4-behandlede havde normal TSH, så var det ikke ensbetydende med, at de var velbehandlede:

  • De T4-behandlede havde højere T4, og lavere T3 målt i en blodprøve end kontrolgruppen. Og forholdet mellem T3:T4 var 15% til 20% lavere end hos kontrolgruppen. Og hvad betyder det: T4 har er et forhormon, som ikke har effekt på kroppen, før det er konverteret til T3. Og når forholdet mellem T3 og T4 er lavere hos T4-behandlede end hos raske, så sikrer behandlingen jo ikke et normalt niveau af stofskiftehormoner i kroppen. Det vil sige, at man trods behandling og normal TSH stadig har lavt stofskifte – pga. lavt T3.
  • De T4-behandlede havde højere BMI end kontrolgruppen, selvom de indtog færre kalorier end kontrolgruppen. Og hvad betyder det så: Det vil sige, at selvom man er behandlet med T4 for lavt stofskifte, så har man svært ved at holde vægten. Og selvom man spiser færre kalorier end raske mennesker, er man stadig tykkere end raske mennesker uden stofskifteproblemer.
  • De T4-behandlede var mere tilbøjelige til at tage betablokkere, statiner og antidepressive midler end kontrolgruppen. Og hvad betyder det så: De T4-behandlede har ikke samme livskvalitet, som raske. For hvis man er glad og alt kører, som det skal, er der jo ingen, der ønsker at supplere med disse typer af medicin.
  • De T4-behandlede, som havde de laveste TSH niveauer, havde højere fri T4 samt højere total og fri T3. Og hvad betyder det så: TSH lå mellem 0,24-5,40 mIU / L hos dem, der deltog i studiet. Og det viser, at dem, der ligger med en TSH i det lave område, har samtidig et højere niveau af det aktive stofskiftehormon, T3. Måske derfor er der så mange, der trives bedst ved en lav TSH?
  • De T4-behandlede, der havde de laveste TSH værdier, hvad højere HDL og lavere LDL, triglycerider og C-reaktivt protein. Og hvad betyder det så: Når patienter behandles, så TSH ligger lavt, havde de mere af det sunde kolesterol, HDL, og mindre af det farlige kolesterol, LDL, og mindre fedt i blodet (triglycider). Derudover viser undersøgelsen også, at CRP (som viser at betændelsestilstande bl.a. autoimmunitet som ved Hashimotos) i kroppen er lavere, når patienterne har en lav TSH.

 

Alle deltagerne i studiet (både dem med lavt stofskifte og de raske mennesker) havde et normal TSH-niveau på mellem 0,24-5,40 mIU / L. De to grupper var ligeligt fordelt mht. køn, etnicitet og alder. Derfor burde ikke være nogen forskel i disse menneskers livskvalitet og sundhed, da gruppen af mennesker med lavt stofskifte burde være velbehandlede ifølge deres TSH.

 

Ikke noget nyt! Men et godt argument.

Nu er det ikke noget nyt for os, der har lavt stofskifte, at en TSH i normal-området er ikke ensbetydende med, at man er på toppen.

Men selvom det ikke er ny viden for ”os”, så er det vigtig viden, der kommer frem her. Både dette og tidligere studier, der har tydet på det samme, kan det være med til at ændre lægers holdning til, hvordan stofskiftepatienter skal behandles.

Print studiet ud og tag det med til din læge. Følg linket herunder.

Kilde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27700539

 

TSH høj lav v4

 

 

Læs også artiklen: Læger skal se på symptomer – ikke kun ”tal” .
Om en skrivelse fra Sundhedsstyrelsen til danske læger, som du kan bruge, når du går til lægen.

 

Læger skal se på symptomer – ikke kun “tal”

Kilde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27700539

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


*